Hướng dẫn xóa thông tin tài khoản trên website "Phòng Chống Lừa Đảo"

Chúng tôi cho phép bạn xóa thông tin cá nhân của bạn trên website của chúng tôi.

Bạn sẽ phải đăng kí lại tài khoản lại nếu muốn sử dụng lại website, tuy nhiên website sẽ đưa bạn vào danh sách người dùng có mức độ tin tưởng thấp, bài tố cáo của bạn lần tới có thể sẽ bị từ chối hoặc xóa không lý do.

Bạn có thể thực hiện xóa tài khoản theo hướng dẫn bên dưới.
Tuy nhiên, việc xóa tài khoản không đồng nghĩa với việc xóa toàn bộ thông tin bạn đã đăng tải lên website của chúng tôi.
Chúng tôi chỉ cho phép bạn chỉnh sửa và xóa những gì bạn đã đăng lên website trong khoảng thời gian quy định sau đó nếu cần chỉnh sửa hoặc xóa bạn cần liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại fanpage: @phongchongluadaoVN
(Vui lòng đọc lại Quy định và Điều khoản sử dụng website)


HƯỚNG DẪN XÓA TÀI KHOẢN

  1. Các bạn cần vào “Trang cá nhân” của bạn
  2. Tìm đến mục “Xóa tài khoản của tôi” và click vào icon bên cạnh để thực hiện xác nhận xóa

  3. Đọc qua thông tin và xác nhận xóa để thực hiện xóa thông tin cá nhận
    Sau khi xóa thì thông tin cá nhân của bạn sẽ thực hiện xóa