Tìm kiếm theo thông tin cụ thể:
website kiểm tra, lưu trữ, tố cáo cá nhân hoặc tổ chức lừa đảo. Giúp ngăn chặn và tố giác tội phạm lừa đảo.
Xuất phát từ việc hằng ngày phải thấy nhiều người bị lừa đảo tiền mồ hôi, nước mắt,... Nhưng bất lực không làm gì được!
Số tiền chưa đủ 2.000.000 ₫ để công an vào cuộc điều tra giải quyết (Theo điều 174 BLHS 2015: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Hoặc đã đủ điều kiện nhưng công an vẫn chưa vào cuộc điều tra và xử lý.
Hơn nữa, cùng 1 thủ đoạn cùng 1 người nhưng lại lừa được nhiều và hàng loạt nạn nhân khác nhau. Chỉ vì không có nơi nào lưu thông tin để cảnh báo với những người khác. Và...
Một số kẻ lừa đảo!