Tìm kiếm theo thông tin cụ thể:

Lừa đảo: Shop "Gia Hân’s store chuyên sỉ lẻ SLL" sdt 0797001627 và 0797004627 lừa bán quần áo đểu - Hình thức lừa đảo: Treo đầu dê bán thịt chó - Số tiền: 260.000 ₫ - Họ tên: Gia Hân’s store chuyên sỉ lẻ SLL Bé Trang Pizama Giá Sỉ - @Chuyendoluagiasi789 - Số điện thoại: 0797001627 0797004627 - Link MXH: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076238354839 https://www.facebook.com/Chuyendoluagiasi789

Ok

Shop "Gia Hân’s store chuyên sỉ lẻ SLL" sdt 0797001627 và 0797004627 lừa bán quần áo đểu

0

Shop facebook “Gia Hân’s store chuyên sỉ lẻ SLL” và “Bé Trang Pizama Giá Sỉ” - (@Chuyendoluagiasi789) có sdt: 0797001627 và 0797004627 lừa đảo bán quần áo đểu, tư vấn là quần áo nhưng khi giao về lại giao rẻ rách.
Có rất nhiều bài phốt nhưng mình không để ý tìm hiểu và bị lừa.
Nó có số điện thoại 07970016270797004627 nó hoạt động trên ít nhất 2 page Gia Hân’s store chuyên sỉ lẻ SLL
và shop Bé Trang Pizama Giá Sỉ - @Chuyendoluagiasi789

Tệp đính kèm 4
(҂`_´)⚔ 6 tháng trước
Trạng thái: Mới ⟶ Ok
![][1.jpg] **Strong** # Title `code` ```code block```
Markdown live view
Tệp đính kèm
Hình thức lừa đảo Treo đầu dê bán thịt chó
Số tiền 260.000 ₫
Họ tên Gia Hân’s store chuyên sỉ lẻ SLL
Bé Trang Pizama Giá Sỉ - @Chuyendoluagiasi789
Số điện thoại 0797001627
0797004627
Link MXH https://www.facebook.com/profile.php?id=100076238354839
https://www.facebook.com/Chuyendoluagiasi789
Người theo dõi 0 Theo dõi Bỏ theo dõi