Tìm kiếm theo thông tin cụ thể:

Lừa đảo: Nguyễn Ngọc Thanh - Giả dạng CA trên web hiển thị thông báo "Máy tính của bạn đã bị khóa" gây hoang mang - Hình thức lừa đảo: Giả dạng Công an/Cơ quan chức năng - Số tiền: 0 ₫ - Ngân hàng: VCB - TMCP Ngoại thương Việt Nam | 0123642630 | NGUYEN NGOC THANH - Họ tên: Nguyễn Ngọc Thanh

Ok

Nguyễn Ngọc Thanh - Giả dạng CA trên web hiển thị thông báo "Máy tính của bạn đã bị khóa" gây hoang mang

0

Chạy script quảng cáo trên các website, có thể là web se* giả dạng công an để yêu cầu người dùng chuyển tiền phạt cho nó.
Nhiều người ít thông tin và yếu tim có thể đã chuyển khoản rồi.

*Bộ công an ko gửi lệnh phạt qua trang web đen và cũng ko có chuyển tiền phạt vào tài khoản cá nhân

:

Tệp đính kèm 1
(҂`_´)⚔ một năm trước
Trạng thái: Mới ⟶ Ok
![][1.jpg] **Strong** # Title `code` ```code block```
Markdown live view
Tệp đính kèm
Hình thức lừa đảo Giả dạng Công an/Cơ quan chức năng
Số tiền 0 ₫
Ngân hàng VCB - TMCP Ngoại thương Việt Nam
0123642630
NGUYEN NGOC THANH

Họ tên Nguyễn Ngọc Thanh
Người theo dõi 0 Theo dõi Bỏ theo dõi