Tìm kiếm theo thông tin cụ thể:

Lừa đảo: Lan Mai (Chuyên hàng Giá Công) 0333890833 - Lừa đảo gia công xâu chuỗi hạt tại nhà - Hình thức lừa đảo: Việc làm thủ công tại nhà - Số tiền: 400.000 ₫ - Họ tên: Lan Mai (Chuyên hàng Giá Công) - Số điện thoại: 0333890833 - Địa chỉ: Mải Hạ, Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang - Link MXH: https://www.facebook.com/profile.php?id=100054768285759 - Link bài phốt: https://www.facebook.com/groups/1143170916178842/permalink/1273717663124166/

Ok

Lan Mai (Chuyên hàng Giá Công) 0333890833 - Lừa đảo gia công xâu chuỗi hạt tại nhà

0

Nick fb Lan Mai (Chuyên hàng Giá Công) đăng bài tuyển người xâu chuỗi hạt gia công tại nhà là lừa đảo nha mn.
Nó chuyển hàng cho em và e nhận với giá 400k
Em làm xong và gửi hàng đi đến cho nó, nó bảo hàg lỗi không nhận. Chỉ trả lại e đúng 90k.

Lúc giao hàng cho em thì mới 3 hôm là em nhận được. Khi e làm xong giao lại thì cả gần 1 tháng mới nhận hàng của em.
Còn nói là bên bưu điện không giao. Rồi shipper bị cách ly

Tệp đính kèm 1
(҂`_´)⚔ 2 năm trước
Trạng thái: Mới ⟶ Ok
![][1.jpg] **Strong** # Title `code` ```code block```
Markdown live view
Tệp đính kèm
Hình thức lừa đảo Việc làm thủ công tại nhà
Số tiền 400.000 ₫
Họ tên Lan Mai (Chuyên hàng Giá Công)
Số điện thoại 0333890833
Địa chỉ Mải Hạ, Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang
Link MXH https://www.facebook.com/profile.php?id=100054768285759
Link bài phốt https://www.facebook.com/groups/1143170916178842/permalink/1273717663124166/
Người theo dõi 0 Theo dõi Bỏ theo dõi