Tìm kiếm theo thông tin cụ thể:

Lừa đảo: Gia Công Tại Nhà Lan Anh (0338495961) lừa đảo tiền cọc để nhận việc làm gia công tại nhà - Hình thức lừa đảo: Việc làm thủ công tại nhà - Số tiền: 0 ₫ - Họ tên: Gia Công Tại Nhà Lan Anh - Số điện thoại: 0338495961 - Link bài phốt: https://www.facebook.com/groups/canhgiacluadao/permalink/1753693381488450

Ok

Gia Công Tại Nhà Lan Anh (0338495961) lừa đảo tiền cọc để nhận việc làm gia công tại nhà

0

Mình có thấy nick zalo “Gia Công Tại Nhà Lan Anh” có số điện thoại là 0338495961
Có tuyển người làm việc gia công tại nhà và yêu cầu chuyển tiền cọc trước. Mình có chuyển tiền cọc cho nó xong sau đó nó block mình

Tệp đính kèm 3
(҂`_´)⚔ 2 năm trước
Trạng thái: Mới ⟶ Ok
![][1.jpg] **Strong** # Title `code` ```code block```
Markdown live view
Tệp đính kèm
Hình thức lừa đảo Việc làm thủ công tại nhà
Số tiền 0 ₫
Họ tên Gia Công Tại Nhà Lan Anh
Số điện thoại 0338495961
Link bài phốt https://www.facebook.com/groups/canhgiacluadao/permalink/1753693381488450
Người theo dõi 0 Theo dõi Bỏ theo dõi