Tìm kiếm theo thông tin cụ thể:

Lừa đảo: "CashPlus" lừa đảo cho vay tiền online bắt lỗi sai số tài khoản - Hình thức lừa đảo: Lừa đảo hỗ trợ lấy lại tiền - Số tiền: 13.000.000 ₫ - Ngân hàng: VCB - TMCP Ngoại thương Việt Nam | 1024992973 | PHAM DANG DAT - Họ tên: Pham Dang Dat Chuyên viên Kim Hồng - Số điện thoại: 0796274856 0703163693 - App lừa đảo: Cashplus

Ok

"CashPlus" lừa đảo cho vay tiền online bắt lỗi sai số tài khoản

0

Tôi vay tiền qua app “CashPlus” khi thông báo được giải ngân, tôi lên app của bọn chúng rút thì bọn chúng báo sai số tài khoản và yêu cầu tôi chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản VCB: 1024992973 - “PHAM DANG DAT” để sửa sai số tài khoản.
Sau đó bọn chúng lại báo khoản vay của tôi bị đóng băng và cần chuyển số tiền 25triệu cho họ để giải treo.
Tổng cộng tôi đã chuyển khoản cho bọn chúng 13 triệu vào số tài khoản VCB: 1024992973 - "PHAM DANG DAT"
Các số điện thoại của bọn chúng liên hệ với tôi là: 07031636930703163693

(҂`_´)⚔ 2 năm trước
Trạng thái: Mới ⟶ Ok
![][1.jpg] **Strong** # Title `code` ```code block```
Markdown live view
Tệp đính kèm
Hình thức lừa đảo Lừa đảo hỗ trợ lấy lại tiền
Số tiền 13.000.000 ₫
Ngân hàng VCB - TMCP Ngoại thương Việt Nam
1024992973
PHAM DANG DAT

Họ tên Pham Dang Dat
Chuyên viên Kim Hồng
Số điện thoại 0796274856
0703163693
App lừa đảo Cashplus
Người theo dõi 0 Theo dõi Bỏ theo dõi