Tìm kiếm theo thông tin cụ thể:

Lừa đảo: Lừa đảo vay tiền - Hình thức lừa đảo: Có dấu hiệu lừa đảo - Số tiền: 30.000.000 ₫

Mới

Lừa đảo vay tiền

0

Kêu cung cấp hồ sơ xong nó báo đã duyệt mà quay ra rút tiền không được
Gọi đến số Cskh kêu hỗ trợ thì không hỗ trợ nói là do mình điền thông tin sai giờ không rút được tiền mà nó bắt đóng hàng tháng

Tệp đính kèm 1
![][1.jpg] **Strong** # Title `code` ```code block```
Markdown live view
Tệp đính kèm
Hình thức lừa đảo Có dấu hiệu lừa đảo
Số tiền 30.000.000 ₫
Người theo dõi 0 Theo dõi Bỏ theo dõi