Tìm kiếm theo thông tin cụ thể:

Lừa đảo: Ông này cũng giựt tiền công ty bên mình. Chi tiết vui lòng xem hồ sơ đã upload lên mạng. Link bên dưới. - Hình thức lừa đảo: Hình thức khác - Số tiền: 200.000.000 ₫

Mới

Ông này cũng giựt tiền công ty bên mình. Chi tiết vui lòng xem hồ sơ đã upload lên mạng. Link bên dưới.

0

Ông này cũng giựt tiền công ty bên mình. Chi tiết vui lòng xem hồ sơ đã upload lên mạng. Link bên dưới.

https://onedrive.live.com/?authkey=!ACmT-i3O205L39Y&id=6E163C34F4D33885!84622&cid=6E163C34F4D33885

Tệp đính kèm 3
![][1.jpg] **Strong** # Title `code` ```code block```
Markdown live view
Tệp đính kèm
Hình thức lừa đảo Hình thức khác
Số tiền 200.000.000 ₫
Người theo dõi 0 Theo dõi Bỏ theo dõi