Tìm kiếm theo thông tin cụ thể:

Lừa đảo: "Lữ Văn Vốn" (sdt: 0944741473, stk: 67772325085) lừa đảo nạp tiền game - Hình thức lừa đảo: Hình thức khác - Số tiền: 2.000.000 ₫ - Ngân hàng: VPBank - TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 67772325085 | LU VAN VON - Họ tên: Lữ Văn Vốn - Giới tính: Nam - Số điện thoại: 0944741473 0832773690

Ok

"Lữ Văn Vốn" (sdt: 0944741473, stk: 67772325085) lừa đảo nạp tiền game

0

Đứa có tên “Lữ Văn Vốn” (sdt: 0944741473) và con vợ tên Ngân (sdt: 0832773690)
Lừa đảo mình 2tr tiền để nạp vào game.
Sau khi trao đổi thì mình đồng ý và đã chuyển khoản cho nó vào số tài khoản VPBank: 67772325085 - "LU VAN VON"
Chuyển khoản xong thì nó block mình.

Mọi người có biết mấy đứa này thì tránh nó ra ko lại bị lừa giống mình.

Tệp đính kèm 4
(҂`_´)⚔ 10 tháng trước
Trạng thái: Mới ⟶ Ok
![][1.jpg] **Strong** # Title `code` ```code block```
Markdown live view
Tệp đính kèm
Hình thức lừa đảo Hình thức khác
Số tiền 2.000.000 ₫
Ngân hàng VPBank - TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
67772325085
LU VAN VON

Họ tên Lữ Văn Vốn
Giới tính Nam
Số điện thoại 0944741473
0832773690
Người theo dõi 0 Theo dõi Bỏ theo dõi